PRIJAVA / REGISTRACIJA


VAŠA KOŠARICA JE PRAZNA

0

0

   
MUŠKARCI ŽENE
NOVO BRANDOVI TORBE CIPELE ODJEĆA AKCIJA SIGURNA KUPNJA I BESPLATNA DOSTAVA
   

d659ab85f16259fa2772fb5227d6adbc


UVJETI KORIŠTENJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Informacije o trgovačkom društvu

BORZA GRUPA d.o.o.
Pred Dvorom 2
20000 Dubrovnik
Hrvatska
MATIČNI BROJ (MB) 1225391
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS) 060020202
OIB 76245291043
BANKA I IBAN Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, HR8724020061100540092

Adresa elektroničke pošte:
info@borzagrupa.hr

Info telefon:
020/323 570
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.
Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: (osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka):
Ana Grkeš
+385 (0)20 323 570
ana.grkes@borzagrupa.hr


Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud Split- Stalna služba Dubrovnik / broj / Tt-11/1270-3
IBAN HR8724020061100540092
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn  uplaćen je u cijelosti.
Član uprave: Pavo Crnčević
Matični broj: 1225391
OIB: 76245291043


Opće odredbe
Tvrtka Borza grupa d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni borzagrupa.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Tvrtka Borza grupa d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni borzagrupa.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice borzagrupa.hr. Korištenjem Internetske stranice smatra se da je Korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio Uvjete poslovanja i Izjavu o privatnosti osobnih podataka. Borza grupa d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku da se suzdrži od upotrebe ove Internetske stranice u slučaju (I) da se ne slaže s ovdje navedenim uvjetima i pravilima i/ili (II) ukoliko je korisnik mlađi od 16 godina. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje; Borza grupa nema uvid u korisničke lozinke jer se one automatski šifriraju kroz sustav. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Borza grupa d.o.o. te prihvaća da tvrtka Borza grupa d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Borza grupa d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Borza grupa d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Tvrtka Borza grupa d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti i sigurnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti i sigurnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti i sigurnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.
Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve s tim povezane troškove. Tvrtka Borza grupa d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetske stranica borzagrupa.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Borza grupa d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice borzagrupa.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Borza grupa d.o.o. ne jamči ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE.
Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Tvrtka Borza grupa d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Borza grupa d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Borza grupa d.o.o., prema svojoj diskreciji ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.
Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Borza grupa d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Tvrtka Borza grupa d.o.o., prodavatelj je (a ne proizvođač) proizvoda.

Sjedište tvrtke Borza grupa d.o.o. je u Dubrovniku, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Dubrovniku, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Dubrovniku.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Borza grupe d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Borza grupa d.o.o.. bit će korišten termin Borza grupa.

Uvjeti  korištenja usluga Internetske stranice borzagrupa.hr
Uvjet za korištenje Borza grupa Internet stranice je uspješna registracija Kupca ili kupnja bez registracije. Kod svake narudžbe Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga Borza grupa Internet stranice.

Borza grupa poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti.

Borza grupa preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Borza grupa. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik
Jezik komunikacije na borzagrupa.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene
Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Borza grupa unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljena obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja
Tvrtka Borza grupa d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Borza grupa d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba
Proces naručivanja na Borza grupa web trgovini je opisan ovdje
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno odvijaju na Borza grupa web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Borza grupe. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Borza grupa d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Borza grupa nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Borza grupa d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada zaprimite e-mail potvrde.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Kupac sklapa s Borza grupa d.o.o. za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom robe od strane Borza grupe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Borza grupe i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Borza grupa posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene pismene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj obuće, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Borza grupa d.o.o., Pred Dvorom 2, 20000 Dubrovnik.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog iznosa izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga Borza grupa preporuča svojim kupcima:

- da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Borza grupa prilikom izbora proizvoda. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici borzagrupa.hr ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Borza grupi, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda

- pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Borza grupu i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

- ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, obilježja i  funkcionalnost i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti u zakonski određenom roku, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.  

Rukovanje proizvodom poništava mogućnost povrata ili zamjene proizvoda.
Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se: za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću - nošenje, za torbe, novčanike i ruksake- prenošenje stvari, sunčane naočale, satovi i nakit - nošenje na tijelu.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Borza grupa ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Po Zakonu o obveznim odnosima:
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
(4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.
(1) Nedostatak postoji:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
(2) Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci
(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda 24 mjeseca je na trgovcu. U prvih 6 mjeseci od kupovine trgovac snosi trošak vještačenja ukoliko je vještačenje potrebno kako bi se dokazao materijalni nedostatak.

Jamstvo
Svi proizvodi kupljeni na borzagrupa.hr internet stranici imaju jamstvo 24 mjeseca, osim ako to nije drugačije navedeno kod samog proizvoda.
Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. Zadržavamo pravo na popravljanje proizvoda u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.
Ako prilikom prve uporabe ustanovite da je proizvod neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate  na e-mail: info@borzagrupa.hr ili telefonski na +385 (0)20 323 570.
Poželjno je da pripremite detalje narudžbe da možemo zaprimiti reklamaciju. U najkraćem mogućem roku ćemo vam javiti može li se proizvod zamijeniti za novi, popraviti ili će se za proizvod vratiti novac.    
Molimo Vas također, ako ste u mogućnosti, da nam se najprije s opisom i/ili fotografijama oštećenja javite na info@borzagrupa.hr, te ćemo onda pristupiti rješavanju povrata oštećenog artikla i reklamacije.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor Borza grupi.
Borza grupa vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila [email protected] Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite svoje puno ime i prezime, broj narudžbe i broj računa. Borza grupa će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja
Borza grupa Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu isključivo u gotovini. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Plaćanje kreditnim karticama:
Plaćanje se vrši putem CorvusPay sučelja za naplatu. Moguće je jednokratno i obročno plaćanje.

PBZ Card Visa Premium, Visa, MasterCard, Diners i Maestro jednokratno
PBZ Card Visa Premium kreditnom karticom do 6 rata
Diners kreditnom karticom do 12 rata
Visa Inspire i Maestro karticama Privredne banke Zagreb do 6 rata

3.Virmanski - odabirom virmanskog načina plaćanja u najkraćem mogućem roku ćete dobiti na mail sve podatke potrebne za plaćanje. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl. Za virmanski način plaćanja narudžba se šalje tek kada su sredstva vidljiva na računu i proknjižena.
Ako vam je potreban R1 račun molili bismo da to naglasite u napomeni.

Dostava
Osobno preuzimanje - odaberite u kojoj trgovini želite preuzeti narudžbu. Vodite računa da je potrebno određeno vrijeme da se narudžba obradi i da se proizvod dostavi u željenu trgovinu.
Tek nakon što ste primili mail u kojem se narudžba potvrđuje (ne zaprima) možete u trgovini preuzeti naručeno.
Hrvatska pošta - dostava je besplatna za sve narudžbe.  Narudžbe se šalju u roku od 24-48 radnih sati, a nakon slanja rokovi uručenja su 48 sati za gradove zone 1, a 72 sata izvan 1 zone.  Popis gradova prve zone možete naći ovdje.
Proizvodi se pakiraju tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Molimo da prilikom preuzimanja proizvoda provjerite  eventualna oštećenja i odmah ih reklamirate, odnosno ne preuzimate pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U slučaju da preuzmete oštećenu pošiljku ne možemo naknadno reklamirati oštećenje u transportu zbog pravila Hrvatske pošte.

Izjava o privatnosti
Izjava o privatnosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje

Kolačići
Kolačić je informacija pohranjena na Vaše računalo od strane stranice koju posjećujete. U kolačićima se najčešće pohranjuju Vaše postavke, poput preferiranog jezika, te se aktiviraju nakon ponovnog posjeta stranici što omogućuje stranici prikazivanje informacija na način koji trebate.

Kako bi stranica funkcionirala ispravno i kao bi bili u mogućnosti razvijati stranicu i poboljšati korisnička iskustva, ova stranica mora pohraniti malu količinu informacija (kolačića) na Vaše računalo. Preko 90% web stranica ovo koristi, međutim , u skladu s pravilima Europske unije, od 25. ožujka 2011. moramo Vas pitati za dopuštenje prije pohranjivanja u kolačiće. Koristeći stranicu slažete se s korištenjem kolačića. U slučaju da blokirate kolačiće i dalje možete koristiti stranicu, ali neke značajke više neće biti dostupne.

U kolačiće se može pohraniti široki spektar podataka, uključujući osobne podatke (kao e-mail ili Vaše ime). Međutim ti podaci mogu biti spremljeni jedino uz Vaše odobrenje, stranice ne mogu pristupiti podacima koje niste dali i ne mogu pristupiti ostalim podacima na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive. Međutim, Vi možete promjeniti postavke Vašeg preglednika tako da samostalno izabere gdje ćete omogućiti ili onemogućiti zahtjeve za spremanje kolačića, izbrisati spremljene kolačiće automatski nakon što zatvorite preglednik itd.

Kako onemogućiti kolačiće?
Ako isključite kolačiće, odlučujete hoćete li dopustiti njihovu pohranu na Vaše računalo. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u odabranom internet pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 and 8, Opera, Safari). Ako onemogućite kolačiće, nećete biti u mogućnosti korstiti potpunu funkcionalnost stranice borzagrupa.hr.

Što su sesijski (session) kolačići?
Privremeni kolačići ili sesijski kolačići se brišu sa Vašeg računala u trenutku zatvaranja internet preglednika. Pomoću ovih kolačića stranica pohranjuje privremene podatke, poput artikala u košarici za kupovinu.

Što su trajni kolačići?
Stalni i spremljeni kolačići ostaju na Vašem računalu nakon zatvaranja internet preglednika. Pomoću tih kolačića stranice pohranjuju podatke, poput Vašeg korisničkog imena i lozinke kako se ne bi morali prijavljivati svaki put kada posjećujete određenu stranicu. Stalni kolačići ostaju snimljeni na Vaše računalo danima, mjesecima ili čak godinama.

Što su kolačići prve strane?
Kolačići prve strane dolaze sa stranice koju posjećujete i mogu biti stalni ili sesijski. U ovom slučaju, web stanice pohranjuju podatke koje će biti korištene prilikom sljedećeg posjeta toj stranici.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane najčešće dolaze sa oglašivača drugih web stranica (poput skočnih prozora i drugih oglasa) koje su na stranici koju posjećujete. Tu kolačići imaju zadatak pratiti stranice u marketinške svrhe.

Da li borzagrupa.hr koristi kolačiće?
Da, sa primarnim ciljem osiguranja jednostavnijeg i korisnijeg korisničkog iskustva.

Koje vrste kolačića koristi borzagrupa.hr i zašto?
- trajne kolačiće - to su kolačići koji će ostati snimljeni u Vašem internet pregledniku dok ne isteknu ili dok ih sami ne izbrišete ručno. Također, borzagrupa.hr koristi trajne kolačiće za čuvanje korisnikovog preferiranog jezika na njegovom računalu.
- kolačiće treće strane u svrhu praćenja statističke posjećenosti web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.Dodatne informacije kako onemogućiti kolačiće?
Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više se možete informirati na sljedećim web adresama:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/hr/
http://www.aboutads.info/choices/INFO

VODIČ ZA KUPNJU

KONTAKT

PRATITE NAS

- O NAMA

- UVJETI KORIŠTENJA

- PRODAJNA MJESTA

- SIGURNOST I PRIVATNOST

- ČESTA PITANJA

- REGISTRACIJA

- PROCES NARUDŽBE

- NAČINI PLAĆANJA

- DOSTAVA

- PRIGOVORI, REKLAMACIJE I POVRATI

Borza Grupa d.o.o.
Pred Dvorom 2
HR-20000 Dubrovnik
Republika Hrvatska

tel/fax. +385 20 323 570

e-mail: info@borzagrupa.hr

Radno vrijeme: 8:00-15:00 (Pon-Pet)

© Borza Grupa d.o.o. Dubrovnik